Publicacións

Programa ALUGA

O programa "ALUGA", pretende: -Promover o mercado do aluguer de vivendas desocupadas de titularidade privada, mediante medidas e axudas públicas, que dan seguridade ás persoas que incorporen vivendas ao programa para o seu arrendamento. -Facilitar o acceso a unha vivenda en réxime de arrendamento aos colectivos con menores ingresos, adaptada as súas necesidades, en condicións de habitabilidade e cunha renta acorde aos seus ingresos. Ao tratarse de axudas concedidas por un período de 12 meses, a duración do aluguer e polo tanto da subvención, exténdese ao longo dos anos 2014 e 2015. As axudas aos inquilinos oscilan entre o 30% e o 70% do importe mensual do aluguer, en función dos ingresos familiares ponderados de xeito que reciben máis axudas as familias máis desfavorecidas. Máis información: http://igvs.xunta.es/web/actuamos/133

Enlaces - 14

http://www.xunta.es/auto/igvs/index.htm Consellería de vivenda e solo http://www.xunta.es/auto/igvs/index.htm Rexistro público de demandantes de vivenda pública protexida. http://www.spaviv.es/ Sociedade Pública de Aluguer http://www.mviv.es/es/index.php http://www.registradores.org/principal/indexx.jsp Registro de la propiedad http://ovc.catastro.meh.es/ Oficina virtual do catastro http://www.notariado.org/ Consello xeral do notariado http://www.injuve.mtas.es/injuve/portal.portal.action Injuve http://www.civilia.es/vivienda/indice.html Civilia http://www.provivienda.org/index.php?idioma=es Provivienda http://www.ayudasviviendajoven.es/ Kelifinder http://www.consumo-inc.es/ Instituto Nacional de Consumo