Publicacións

Premios Fin de Carreira

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 24 de febreiro de 2012. Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos ao alumnado universitario matriculado en calquera dos centros pertencentes a algunha das tres universidades galegas que remataron os estudos de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico, no curso académico 2010-2011. Concederase un único premio ao alumnado coa nota media do expediente académico mais alta en cada unha das titulacións distintas impartidas nas universidades do SUG conducentes aos títulos establecidos na Lei de reforma universitaria (LRU) ou aos seus equivalentes de grao que os substitúan. Estes premios son compatibles con outras bolsas e axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Uni&...

PREMIADOS CONCURSO POSTAIS DE NADAL 2011/12 - 2

CATEGORÍAS: Infantil:Pequeno agasallo a tódolos participantes. Que se repartirá os días 19 e 20 de decembro nas clases de infantil do Colexio Público Amor Ruibal, na gardería e na escola infantil de Curro acompañados dun conta contos. 1º ciclo primaria: Heléna  Rodríguez 2º ciclo de primaria: Laura Maquieira 3º ciclo de primaria: Juan José Dorado 1º ciclo da ESO: Breixo Carragal 2º ciclo da ESO: Nerea Oubel Adultos: Arsinda Maquieira. Gracias a todos por participar con 192 postais.

CONCURSO POSTAIS DE NADAL - 4

.

Premiados no Concurso de Calacús

.

Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior. - 2

Prazo: curso 2009-2010, ata o 15 de novembro de 2011 Por cada Administración educativa e familia profesional poderá concorrer aos Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior un alumno que obteña previamente Premio Extraordinario de Formación Profesional de grao superior convocado na súa Comunidade Autónoma ou no Ministerio de Educación, nos seus respectivos ámbitos de competencia e que cumpra os seguintes requisitos: -cursar e superado en centros docentes españois os estudos de Formación Profesional de grao superior, ben en réxime presencial ou en réxime a distancia. - finalizar estes estudos no ano natural ao que se refira a correspondente convocatoria. -obter cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50. A obtención do Premio Extraordinario de Formación Profesional de grao superior dará opción, previa inscrici&...