Publicacións

Redtrabaja

.

Profesores de música

Prazo: 7 días naturais seguintes á publicación do anuncio (10/09/2011) Convocatoria de contratación laboral temporal, a tempo parcial, das seguintes prazas de profesoradonas Neves. Maxisterio musical Piano Clarinete Frauta Gaita percusión Saxofón Guitarra  Selección a través de: valoración dos méritos e entrevista, acredita-lo coñecemento da lingua galega.  Requisitos: -Estar en posesión da titulación de grao medio da respectiva especialidade (plan 66-Logse ou equivalente). -Praza de profesor de maxisterio musical pedirase a específica deste posto -Praza de monitor de gaita percusión acreditarase ter capacidade funcional para o desempeño das tarefas requeridas, a experiencia no posto ou nas diferentes agrupacións de música popular galega  Máis información na OMIX de Barro ou na web: www.asneves.com

30 prazas do Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del E

Prazo: 27/09/2011 O Ministerio de Política Territorial e Administración Pública convoca proceso selectivo para cubrir 30 prazas do Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Estar en posesión do título de Doutor, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou Grao, ou cumprir os requisitos necesarios para obtelo. Os aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspondente homologación do título. Mais información na OMIX de Barro ou no BOE: 07-09-2011

Técnico titulado medio para a xestión do programa LEADER do GDR O Salnés.

Técnico (Licenciatura en Dirección e Xestión de Empresas ou Empresariais, Licenciatura en Ciencias Económicas ou Economía, Diplomatura de Ciencias Empresariais, Diplomatura en Relacións Laborais ou equivalentes). Asociación Desenvolvemento Rural O Salnés   Prazo: 10 días naturais seguintes á publicación do anuncio (06/09/2011) Convocatoria de contratación temporal, dun técnico titulado medio para a xestión do programa LEADER do GDR O Salnés cofinanciado polo fondo comunitario FEADER, pola ausencia temporal da Xerente do programa. O contrato laboral calificarase como contrato por obra ou servicio determinado para a realización da función anteriormente mencionada e pola duración do proxecto a partir da firma do contrato e mentres este en vigor a excedencia solicitada pola Xerente do programa LEADER do GDR O Salnés. Dito contrato regularase pol...

Proceso selectivo corpo xestión procesal e administrativa.

279 prazas: procesos selectivos de acceso libre e de acceso por promoción interna, para cubrir as  prazas comprendidas no anexo I, apartado Persoal da Administración de Xustiza, do Real Decreto 264/2011, de 28 de febreiro, no corpo de xestión procesal e administrativa, a través dos sistemas de oposición para as prazas de acceso libre e de concurso-oposición para as de acceso por promoción interna. Requisitos: diplomado universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou grao ou equivalente Prazo: do 6 ao 25 de setembro de 2011, ambos inclusive Máis información: BOE 05/09/2011 Ou na OMIX de Barro 986714806