Publicacións

Técnico Superior de investigación

Prazo:  presentar solicitudes  ata o 25 de xaneiro de 2012Técnico superior de investigación na Universidade de Santiago A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir 1 praza de Técnico superior de investigación. As bases están publicadas no DOG do 22 de decembro de 2011. Máis información no BOE do 5 de xaneiro de 2012

Administrativo General

Bolsa de trabajo de Administrativo/a general para el puerto de Vilagarcía. Prazo: 24/01/2012. Requisitos: •    Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. •    Estar en posesión del título de: Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de Grado Medio u otros equivalentes o superiores. •    Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. La Autoridad Portuaria de Vilagarcía convoca concurso-oposición libre para la constitución de una bolsa de trabajo de la ocupación de Administrativo General. Mais información: Autoridad Portuaria de Vilagarcía Avenida de La Marina nº 15. Vilagarcía de Arousa. http://www.portovilagarcia.com/castellano/basesadmi...

Listas do Sergas: Auxiliar administrativo, Celador e PSX

Resolución do 24 de novembro de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, polo que se abre o prazo para inscrición de aspirantes as seguintes categorías sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade: grupo auxiliar da función administrativa, persoal de servizos xerais e celador/a.  Requisitos: •    Celador: certificado de escolaridade, graduado en ESO ou equivalente, programa de cualificación profesional inicial •    Grupo auxiliar da función administrativa: graduado escolar, graduado en ESO ou equivalente, título de técnico (formación profesional de grao medio) ou formación profesional de primeiro grao •    Persoal de servizos xerais (PSX): graduado escolar, graduado en ESO, título de técnico (formación profesional de grao medio) ou formación profes...

listas contratación temporal SERGAS

O día 30/11/2011 remata o prazo para a introducir os meritos no formulario de rexistro a través de internet no FIDES. Mais información na OMIX de Barro. Teléfono:986714806

TÉCNICO DE EMPREGO PARA CAMBADOS.

Prazo: 25 /11/2011 Convocatoria de selección para proveer transitoriamente un posto de traballo de técnico de emprego vacante por baixa por maternidade.  A selección dos/as aspirantes realizarase en dúas fases: concurso de méritos e entrevista persoal  Requisitos: Posuír a titulación de diplomado/a en relación laborais  Prazo: 10 días naturais seguintes á publicación no BOP  Máis información: BOP 15/11/2011