Publicacións

Axudas para persoas que esgoten a súa prestación por desemprego.

Solicitude deberá realizarse no prazo máximo de dous meses dende a data en que tivesen esgotado o dereito á prestación O Ministerio de Emprego e Seguridade Social convoca as axudas económicas de acompañamento pola participación no programa de recualificación profesional da persoas que esgoten a súa protección por desemprego. Poderán ser beneficiarias deste programa as persoas desempregadas por extinción da súa relación laboral que, dende o 16 de febreiro de 2012 ata o 15 de agosto de 2012, ambos os dous inclusive, esgoten a prestación por desemprego de nivel contributivo e non teñan dereito a calquera dos subsidios por desemprego establecidos no artigo 215 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, ou ben esgoten algún destes subsidios incluídas as súas prórr...

licenciado en Ciencias Biolóxicas, Enxeñeiro Técnico Superior de Montes ou Enxeñeiro Técnico Superio

    PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES As instancias resentaranse no rexistro xeral da Corporación Provincial no prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia ( Boletín Oficial da Provincia, data 17/02/12) CONVOCATORIA DUNHA BOLSA DE INVESTIGACIÓN PARA A SECCIÓN DE BIOLOXÍA MOLECULAR DA ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO, DESTINADA A LICENCIADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS, ENXEÑEIRO TÉCNICO SUPERIOR DE MONTES OU ENXEÑEIRO TÉCNICO SUPERIOR AGRÓNOMO, EN REXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA.   CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES Poderá ser beneficiario/a desta bolsa aquelas persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para a obtención de axudas e subvencións públi...

CONFECCIÓN DAS LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICOS SUPERIORES NON SANITARIOS

RESOLUCIÓN DO 7 DE NOVEMBRO DE 2011 DA DIRECCIÓN GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, POLA QUE SE REGULA A CONFECCIÓN DAS LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICOS SUPERIORES NON SANITARIOS (pincha para mais información) PARA A UNIDADE DE RADIOFÁRMACOS PET GALICIA DE SANTIAGO.

redtrabaja.es cambia para sepe.es

Nesta nova páxina podes realizar via online moitos trámites de prestaciones: Exemplo, solicitud de cita previa: http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ Sistema de cita previa de oficinas de prestacións: O sistema de cita previa para oficinas de prestacións só está dispoñible para determinadas oficinas (oficina do INEM de Caldas de Reis). Ao introducir o código postal do teu domicilio dirixiráseche á Oficina de Emprego que che corresponde. Hai unha serie de códigos postais que están asignados a dúas Oficinas de Emprego diferentes. No devandito caso deberá seleccionar a Oficina que lle corresponde (se xa efectuaches outros trámites de Prestacións), ou por medio da demanda de Emprego, emitida polo Servizo Rexional de Emprego correspondente. A asignación de citas é consecutiva, non permitíndose a súa anulación. Unha vez...

Servizo de consulta ofertas de emprego

Na oficina municipal de información xuvenil (OMIX) tendes á vosa disposición as ofertas de emprego publicadas polos servicios dos concellos veciños,  da administración, das empresas de traballo temporal e dos diferentes portais de emprego. No panel de autoconsulta podedes ver todas estas ofertas e se precisas información detallada sobre algunha convocatoria, posto, etc. só tendes que preguntalle á informadora xuvenil.