Publicacións

Oposicións Xunta de Galicia

Convocatoria de proceso selectivo de 30 prazas do corpo auxiliar, subgrupo C2, de 15 prazas do corpo superior de administración escala de sistemas e tecnoloxía da información, subgrupo A1, de 20 prazas do corpo superior da administración, subgrupo A1, de 6 prazas do corpo superior da administración escala de letrados, subgrupo A1, de 8 prazas do corpo de xestión da administraciónescala de xestión e sistemas de información, subgrupo A2, e 15 prazas do corpo de xestión da administración, subgrupo A2. Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no DOG Máis información: DOG 26/07/2011

Listas de contratación do Sergas

Listaxes ¿Cando se publicarán as novas listaxes? O novo Pacto prevé a xeración das listaxes a 31 de Outubro de 2011, data a partires da cal se procederá á publicación das mesmas. ¿Quen debe inscribirse nas listaxes? Todas as persoas interesadas en figurar nelas, tanto si xa constan inscritas nas listaxes anteriores como aquelas que queiran inscribirse por primeira vez. ¿Cando se pode inscribir un/unha? Cando sexa publicada a correspondente Resolución no DOG pola que se anunciará no momento oportuno a apertura do proceso de inscrición. A partires desta primeira inscrición nas listaxes, será aberta e permanente. ¿Como será a inscrición nas novas listaxes? Será telemática e realizarase a través do FIDES, co nome de usuario e contrasinal. O persoal vinculado actualmente ao Servizo Galego de Saúde xa dispón de...

persoal para H&M

 Apertura en Pontevedra H&M busca responsable de sección, responsable de tenda e visual merchandiser.  Requisitos: •Responsable de sección: experiencia na xestión de equipos durante, cando menos, dous anos, valorando que fose no sector da moda •Responsable de tenda: experiencia probada de dous anos en posto similar e no sector da moda. Valóranse coñecementos de inglés •Visual merchandiser: persoas polivalentes con experiencia, mínima de dous anos, tanto en escaparatismo como en coordinación de tenda.   Máis información: www.hm.com/es  

Bolsa de emprego para CORREOS

Convocatoria para a constitución de bolsas de emprego destinadas á cobertura temporal dos seguintes postos do grupo profesional IV do convenio colectivo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A.: atención ao cliente, axente/clasificación, reparto 1 (motos/servizos rurais motorizados) e reparto 2 (pe/servizos rurais non motorizados).  Os ámbitos xeográficos de cada bolsa de emprego son os que figuran relacionados no anexo da convocatoria.  Os/as candidatos/as poderán figurar, como máximo en dúas bolsas de emprego de Correos. As bolsas nas que pode estar inscrito poden ser da mesma provincia ou provincia limítrofe.  Requisitos: •Ter cumprido 18 anos •Reunir os requisitos contractuales conforme á lexislación vixente en materia de permisos de traballo ou calquera outra que a sustitúa •Título de educación secundaria obrigatoria, graduado es...

Lista técnico/a superior Unión Europea.

 Convocatoria de proceso selectivo para elaborar a lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal, para posibles nomeamentos e/ou contratacións laborais temporais.  Os postos para os que se elaborarán as listas de aspirantes son os de técnico/a superior Unión Europea.  Requisitos: licenciatura en dereito, económicas, políticas, empresariais, socioloxía, filoloxía (inglesa, alemana, italiana ou francesa), historia, periodismo, documentación, bioloxía, intendente mercantil ou actuario  Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no BOP  Máis información: BOP Coruña 30/06/2011