Publicacións

ALTA DAS EMPRESAS EN GARANTÍA XUVENIL

Esta é a dirección onde teñen que darse de alta as empresa:  Cubrindo o formulario vai proceder a darse de alta como usuario de Emprégache.   https://www.empleate.gob.es/GesUsuariosPE/GestionUsuariosTrabajaWeb/validaNuevaEmpresa.do

PORTAL DE EMPREGO - 2

Se estás inscrito en Garantía Xuvenil podes atopar emprego neste portal público. Portal de emprego,EMPLEATE: https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ Coñeces o portal? É un portal público que canaliza toda a oferta procedente dos distintos servizos públicos de emprego, estatal e autonómicos, así como de diferentes portais privados. Ademais, se tes menos de 30 anos e estás inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, esta dirección interésache especialmente, xa que este portal público de emprego está conectado ao Portal de Garantía Xuvenil. O obxectivo da integración de ambos os portais é que as empresas poidan dar de alta no novo portal ofertas específicas para os mozos beneficiarios do Sistema de Garantía Xuvenil e que estes mozos teñan acceso desde ambos os portais a toda a información sobre as d...

Incentivos para empresas

Aquí podes ver os novos incentivos á contratación para as empresas que seleccionen persoas inscritas no Sistema de garantía xuvenil. Descarga o folleto adxunto:

GARANTÍA XUVENIL

Proxecto SIJ+Garantía Xuvenil: Dentro do convenio entre o INJUVE e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, púxose en marcha o proxecto SIJ+Garantía Xuvenil, no que participan servizos de información xuvenil (SIJ) que ofrecerán información sobre o Sistema Nacional da Garantía Xuvenil, asesorarán no proceso de solicitude de inscrición neste e prestarán axuda a aqueles mozos que o soliciten.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ofrece 475 contratos en prácticas para men

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ofrece 475 contratos en prácticas para menores de 30 años. Esta convocatoria se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los jóvenes que hayan concluido sus estudios con posterioridad a junio de 2011 y que figuren inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (menores de 30 años) podrán optar a uno de los 475 contratos de dos años de duración que convoca el CSIC. En concreto, el Organismo ofrece 175 plazas en prácticas para titulados superiores (Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o título equivalente de grado) y 300 plazas para técnicos superiores en la misma modalidad. La iniciativa se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tiene como finalidad que el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formaci...