Publicacións

INFORMACIÓN PREVENCIÓN DROGAS

INFORMACIÓN SOBRE AS DROGAS http://www.tupunto.org  

Cooperativismo

CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS: http://www.cooperativasdegalicia.coop/ Esta ferramenta de xestión integrada pretende actuar como punto de encontro entre estas entidades, proporcionando información sobre o cooperativismo e fomentando o intercambio de experiencias. Entre os seus servizos específicos destacan a Plataforma de Teleformación do cooperativismo e de apoio ás actividades formativas, o centro de documentación e biblioteca, un servizo de novas, o servizo de información cooperativa que inclúe o mapa cooperativo e o servizo de consultoría, o servizo de emprego cooperativo para a xestión do autoemprego cooperativo, o servizo de asesoría cooperativa, o repositorio de documentos, o portal de recursos educativos, o observatorio cooperativo, o repositorio de documentos, o portal de intercooperación de produtos e servizos das cooperativas de Galicia e o portal Cooperativízate adicado a...

Querote+

Formulario de consulta, para que as persoas encargadas de xestionar a web poidan levar a cabo a tarefa de asesoramento .Link: http://xuventude.xunta.es/querote-mais.html  

ENLACES - 16

.