Publicacións

Axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a elaboración e implantación de plans de

Data final de presentación de solicitudes: 9/7/2012 DOCUMENTOS Bases de la convocatoria (BOE) Información general de la convocatoria Anexo I. Formulario de solicitud  Anexo II. Formulario para descripción de la entidad  Anexo III. Formulario para descripción de de la memoria explicativa del proyecto del Plan de Igualdad Anexo IV. Modelo de declaración responsable Anexo V. Logotipo  Preguntas frecuentes Modelo de compromiso de la dirección de la entidad

Bolsas para actidades de formación académica fóra de Galicia.

Prazo: Do 22/06/2012 ata o 21/07/2012. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca bolsas para o desenvolvemento de actividades de formación académica de curta duración, desenvolvidas fóra de Galicia, destinadas a grupos de alumnos universitarios que cursen os seus estudos oficiais nas universidades do SUG. As actividades formativas de curta duración, máximo sete días, terán que ser realizadas no período comprendido, única e exclusivamente, entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro de 2012. A contía da axuda será repartida en subvencións individualizadas para cada membro do grupo seleccionado e aboarase unha cantidade de 45 euros por alumno e día, ata esgotar o presuposto. Requisitos: . Poderán solicitar estas axudas grupos de estudantes dun mesmo centro universitario matriculados no último curso da mesma...

Subvencións a escolas de música sen ánimo de lucro:

Pincha e consulta as bases da convocatoria.

BOLSA FORMATIVA DE XORNALISMO E COMUNICACIÓN PARA ÁREA DE CULTURA, TURISMO, ENSINO, NORMALIZACIÓN LI

Picha e consulta as bases.

Subvencións entidades de acción voluntaria 2012 - 3

ORDE do 15 de maio de 2012 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2012. Data de publicación:DOG Núm. 101, do 29 de maio de 2012. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120529/AnuncioCA05-220512-0001_gl.html