Publicacións

Bolsa colaboración alumnado Uvigo Ourense salas videoconferencia

Bolsa colaboración para formación complementaria do estudiantado da universidade de Vigo. Retribución: 400€ Duración: 7 meses Bases: consulta aquí A bolsa solicitarase no modelo oficial ate o 17 decembro presentando a documentación requirida nos rexistros da Uvigo.

6ª convocatoria del Programa ARGO está disponible.

Prazo.  Dende o 21/11/2014 ata o 31/12/2016 Requisitos: - Titulados universitarios, españois e estranxeiros menores de 35 anos, con residencia legal en España e que obtivesen nos tres últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española. -Non poderán participar os titulados de Master ou outro tipo de estudos de posgrao que non obtivesen o título previo a estes estudos nunha universidade española - Estar en disposición, no momento da presentación da solicitude, dunha das seguintes titulacións oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Master Universitario e demostrar coñecementos do idioma do país ou países solicitados - Cumprir cos requisitos de entrada e estancia, esixidos nos países de destino previamente á súa incorporación -...

25 bolsas para cursar estudos oficiais de doutoramento

A Obra Social A Caixa convoca un programa de bolsas para mozos investigadores que se propoñan alcanzar o grao de doutor en calquera universidade de España. 25 bolsas para cursar estudos oficiais de doutoramento que culminen coa lectura dunha tese doutoral nunha universidade española. Prazo: presentación solicitudes ata 23/02/2015 ás 14:00 horas. Requisitos: -Os solicitantes deben ter a nacionalidade española. -Cumprir os requisitos de acceso a un programa oficial de doutoramento de acordo coa normativa vixente, ou que prevexan cumprilos en setembro de 2015, a condición de que non estivesen matriculados anteriormente nos mesmos estudos de doutoramento. - Con carácter xeral, os estudos aos que se refire o apartado anterior deberanse completar con posterioridade ao 31 de decembro de 2010. - Acreditar coñecemento do idioma inglés cun dos seguintes certificados: Universidade de Cambridge: First...

Mais Becas en prazo

.

5 bolsas para titulados universitaros na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas e nas áreas de Bibliot