Publicacións

Bolsas de estudos no curso 2011-2012

O Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG) convoca bolsas de estudos para os alumnos que se matriculan por primeira vez no curso 2011-2012 en calquera das súas titulacións. En total, son 16 axudas que cubrirán os gastos de matrícula e docencia (quedan excluídos os gastos de manutención e aloxamento). O importe das bolsas ascende a 5.585 €, que se restará do custo do curso (6.571 € en réxime externo e 10.170 € en réxime interno). Deste xeito, a axuda cubre o 85 por cento do prezo dun alumno externo e un 65 por cento dun interno. O prazo para solicitar as bolsas está aberto e remata o próximo 15 de xullo. As bases e o formulario de solicitude pódense descargar en www.cshg.es. Das 16 bolsas, sete son para expedientes académicos sobresaíntes (con medias por riba do 8) e nove son bolsas normais (na súa concesión tense en conta os ingresos nun 60...

4 bolsas de formación de posgrao do Consello Superior de Deportes.

Prazo:30/06/2011 Requisitos: Posuír a nacionalidade española ou a dun país membro da Unión Europea ou pertencer a un Estado signatario do Acordo sobre Espazo Económico Europeo. Ser residente en España no momento de incorporarse á bolsa e posuír plena capacidade de obrar. Os candidatos das bolsas de formación de posgrao no Centro de Medicamento do Deporte deberán estar en posesión dunha das seguintes titulacións: Licenciatura ou Grao en Medicamento. Licenciatura en Medicamento e Cirurxía. Grao ou Diplomatura en Fisioterapia. Os candidatos á bolsa de formación de posgrao no Servizo de Documentación deberá estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Documentación. Grao en Información e Documentación. A data de finalización dos estudos solicitados, non poderá ser anterior ao curso académ...

Bolsa de traballo na Autoridade Portuaria de Vilagarcía

Prazo: 04/07/2011. Mais información na OMIX Barro ou na páxina web: http://www.portovilagarcia.es Bases ou no  DOG: 13-06-2011  

Bolsas Leonardo da Vinci

3ª Convocatoria bolsas Leonardo da Vinci proxecto MoGal: Países de destino son: - 12 estancias en Irlanda. - 12 estancias en República Checa. - 4 estancias en Holanda. - 20 estancias en Francia. - 20 estancias en Italia. Prazo: 15 de xullo Mais información: Na OMIX de Barro ou na páxina web: http://xuventude.xunta.es/201106173644/3o-convocatoria-bolsas-leonardo-da-vinci-proxecto-mogal.html

1.071 prazas no Servizo Universitario de Residencias

Convocatoria de 1.071 prazas no Servizo Universitario de Residencias (SUR) para o curso 2011-2012. Santiago de Compostela Prazo: 30/06/2011 Mais información na OMIX de Barro ou na páxina web: www.usc.es/sur Campus de Lugo:Tlf. 982 28 59 00 Ext. 23579 dirsur@usc.es Campus de Santiago: Tel. 981 563100 ext. 14574/14575 dirsur@usc.es