Publicacións

Bolsas de formación no Instituto de Estudos Fiscais.

Prazo:20/04/2012. A actividade será realizada no seo dos grupos de traballo do Instituto de Estudos Fiscais, de acordo coa seguinte distribución: - Na Dirección de Estudos, cinco bolsas para licenciados en Dereito, Ciencias Económicas, Administración e Dirección de Empresas e Sociología.En a Unidade de Apoio á Dirección Xeral do IEF, catro bolsas coa seguinte distribución: Dous para licenciados en Dereito. Dous para licenciados universitarios ou titulación equivalente en materias relacionadas con Economía, Estatística e Informática. - Na Secretaría Xeral unha bolsa para licenciados e/ou diplomados en Biblioteconomía e Documentación. Duración: As bolsas concédense por un período de 12 meses, que se iniciará o día 9 de xullo de 2012 e finalizará o día 8 de xullo de 2013. Dotación: individual...

Bolsas Talento Vodafone. Marzo 2012

Plazo:12 de abril de 2012 Dotación: -Axuda ao estudo de 500 € a 700 € brutos mensuais, dependendo do número de horas -Plan de Formación específico (On the job training) - Días de estudo (número de días libres, proporcionais á duración das prácticas) - un móbil 3 G e un Modem USB con conexión gratuíta a Internet Horario flexible en quenda de mañá ou tarde, cun mínimo de 4 horas e un máximo de 6 horas Duración mínima da bolsa: 6 meses, con posibilidade de renovar ata 12 meses. Requisitos: . Estudantes de últimos cursos de carreira co 50% dos créditos superados e que poidan asinar convenio de colaboración coa súa Universidade. . Titulacións máis demandadas: Estatística, Matemáticas, Económicas, Administración e Dirección de Empresas, Investigac...

Convocatoria Bolsas AIE 2012/13

Solicitude: 18.00 h do 20/04/2012 Dotación: a) Bolsas de Formación ou Ampliación de Estudos Musicais: ata 850 € cada unha. b) Bolsas de Alta Especialización: ata 6.000 € cada unha. c) Bolsas AIE: de 300 € Requisitos: . Poderá optar á concesión dunha Bolsa calquera estudante ou profesional da música en activo, con independencia do instrumento ou instrumentos que sexan obxecto de estudo, entre eles a voz, ou da materia musical de que se traten, incluíndo as novas tecnoloxías. . Tanto os estudantes coma os profesionais deben ter a nacionalidade dun país da Unión Europea, ou a dun país latinoamericano e ser residentes legais en España, a excepción dos solicitantes da Bolsa AIE para a Virtual Drummer School, que poden ser de calquera nacionalidade. Os solicitantes das Bolsas AIE de Alta Especialización deberán enviar, xunto coa s&uac...

Axudas para actividades de formación en linguas estranxeiras.

Prazo: 07/04/2012. O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2012, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2012-2013. As datas concretas de realización das actividades daranse a coñecer coa publicación das listaxes definitivas do alumnado seleccionado. As familias achegarán as cantidades que lles correspondan á empresa adxudicataria encargada da organización técnica da actividade. custo total de cada actividade inclúe: - Os gastos da viaxe desde o punto de saída dos distintos grupos, para o alumnado que viaxe ao estranxeiro. - Os monitores ou monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a a...

Axudas internet

Axudas para contratar Internet nos seus fogares. para familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 9.000 euros. Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica Prazo: ata o 30 de setembro, ou ata que se esgote o crédito orzamentario Beneficiarios: - Familias galegas cunha renda per cápita igual ou inferior a 9.000 euros. - O domicilio de instalación da nova conexión deberá ser o de residencia, aspecto que se comprobará mediante coincidencia do dito enderezo no DNI ou no certificado de empadroamento. No dito domicilio non pode haber contratada ningunha conexión de internet de 1Mbps ou superior no momento de efectuar a solicitude nin ter sido dada de baixa polo solicitante (ou por calquera familiar dentro do cuarto grao de consanguinidade ou segundo grao de afinidade) polo menos nos tres meses anteriores á publicación desta convocatoria Actuacións s...