Teleformación para persoas con discapacidade

Organizadores: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais - Imserso
WEB: http://www.imsersounifor.org/teleunifor/cgi/tunifor.exe?modo=cursos

Cursos:
- Windows XP
- Redes
- Windows e internet
- Outlook XP
- Deseño de webs
- Deseño publicitario
- Deseño gráfico
- Word
- Excel
- Access
- Powerpoint
- Curso de Auditor Interno de Medio Ambiente (ISO 14001:2004)
- Inglés básico
- Contabilidade
- Xestión fiscal
- Cursos de calidade
- outros cursos

Dirixido a: Persoas con discapacidade
Realización: on-line
Data límite inscrición: 10.03.2008
Data inicio: 11.03.2008
Data fin: 10.05.2008
Información:
Teléfono: 902 193947 / Correo electrónico: http://teleforma@imsersounifor.org

Se non tes conexión a Internet na casa, podes realizar estos cursos dende o Telecentro de Barro
Horario Telecentro: Luns, martes, xoves e sábado dende as 9:00 ata as 14:00 horas e os mércore e venres de 16:00 a 21:00 horas.