Subvencións entidades de acción voluntaria 2012 - 3

ORDE do 15 de maio de 2012 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Data de publicación:DOG Núm. 101, do 29 de maio de 2012.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120529/AnuncioCA05-220512-0001_gl.html