SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERA 2020

catel serv atenc tempera fse 2014 20

Servizo de Atención Temperá

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

O FSE inviste no teu futuro”

 

Denominación da unidade subvencionada

Agrupación de concellos: Cuntis, Barro, Caldas de Reis, Catoira, Moraña e Portas

 

As subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega da atención temperá están cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.

 

O obxectivo (O.T.9) é promover a igualdade, a saúde e a inclusión social mediante un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, a súa familia e contorno, co fin de facilitar a súa autonomía persoal e a dita inclusión.