redtrabaja.es cambia para sepe.es

Nesta nova páxina podes realizar via online moitos trámites de prestaciones:

Exemplo, solicitud de cita previa:

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/

Con carácter previo á solicitude de calquera prestación ou subsidio debes inscribirte como demandante de emprego nos servizos autonómicos correspondentes.


Sistema de cita previa de oficinas de prestacións:
O sistema de cita previa para oficinas de prestacións só está dispoñible para determinadas oficinas (oficina do INEM de Caldas de Reis). Ao introducir o código postal do teu domicilio dirixiráseche á Oficina de Emprego que che corresponde.
Hai unha serie de códigos postais que están asignados a dúas Oficinas de Emprego diferentes. No devandito caso deberá seleccionar a Oficina que lle corresponde (se xa efectuaches outros trámites de Prestacións), ou por medio da demanda de Emprego, emitida polo Servizo Rexional de Emprego correspondente.
A asignación de citas é consecutiva, non permitíndose a súa anulación.
Unha vez asignada unha cita, non poderás volver pedir cita ata esgotar a actual.
Os tipos de trámite para solicitude de cita previa son os seguintes:
- Información / Tramitación: Información xeral e particular sobre calquera tipo de prestación por desemprego; presentación de solicitudes de prestacións incluíndo pagamento único; presentación de reclamacións e incidencias; cobramentos indebidos, etc.
- Xestións varias: Tramitación de pequenas xestións tales como: Petición de certificados; presentación de partes de baixa por IT; saída ao estranxeiro, claves de usuario; controis e sancións, etc.