Proposta de novo trazado Liña Alta Velocidade Ourense a Vigo

Recibido neste Concello, procedente do Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino documentación ambiental do Proxecto "LIÑA DE ALTAS PRESTACIÓNS A GALICIA. TRAMO: OURENSE-VIGO, COMO MODIFICACIÓN DO TRAZADO DO "ESTUDIO INFORMATIVO DO PROXECTO DA NOVA LIÑADE ALTA VELOCIDADE DE OURENSE A VIGO", no que entre outras cousas se da conta do posible NOVO TRAZADO e solicitan informe do Concello, comunícase que o documento está a disposición para o seu exáme en horario de oficina.

Barro, a 3 de xaneiro de 2012. O Alcalde.