Prazas de interinidades e substitucións.

Prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en varias especialidades dos corpos de PES, PT, EOI, CMUS, artes escénicas e mestres de taller de artes plásticas e deseño.


Anuncio do 30 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e mestres de taller de artes plásticas e deseño nas especialidades que se especifican no punto primeiro do anuncio.

Prazo: 10 días naturais seguintes á publicación no DOG

Máis información: DOG 17/10/2013  (pincha e consulta os diferentes links, no primeiro "Anuncio" sae a relación e os requisitos das prazas).