PLAN DE PRÁCTICAS LABORAIS EN EMPRESAS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS: 283 BOLSAS IMPORTE/MES: 800 €

PARA CICLOS SUPERIORES: 126 BOLSAS IMPORTE/MES: 700 €

PARA CICLOS MEDIOS: 15 BOLSAS IMPORTE/MES: 600 €

DURACIÓN: 1 ANO

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 10 DÍAS HÁBILES DO 31 DE OUTUBRO AO 12 DE NOVEMBRO DE 2013

LUGAR DE PRESENTACIÓN: REXISTRO XERAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

DATA DE INCORPORACIÓN: 30 DE DECEMBRO DE 2013

Mais información na páxina web da Deputación de Pontevedra depo.es 

Formulario

Declaración xurada

Empresas e titulacións