PERSOAL ADMINISTRATIVO, PERSOAL TÉCNICO. PLAN INTEGRADO DE EMPREGO.