Patrimonio etnográfico

Os muíños son construccións de pedras pequenas cubertas de tella, xeralmente cadradas, que se dividen en dúas prantas; tremiñano (parte superior) e o inferno (parte inferior). No tremiñano están os mecanismos de trituración do gran (a capa, pedra que xira sobre o pé movida polo rodicio de trituración), as pedras (o pé, pedra fixa), segorellla, buxa, moega, erguedoiro e caixa da fariña. No inferno están situados os mecanismos de rotación: o rodicio (movido pola forza da auga), a viqueira, o arrieiro, a agulla e a rá. Todo o sistema funciona gracias ós mecanismos da auga que serve para recollela do río e levala ata o rodicio, a través das presas, cantes, cubos e piaoiras.