Outros servizos

Xulgado de Paz
De Luns a Vénres de 11:00 a 14:00 h. (excepto os Xoves de 17:00 a 19:00 h.)
Contacto: 986 711 002
Fax 986 711 001

Protección Civil
AA. VIS de Protección Civil de Barro
S. Antoniño 20 Bj - Perdecanai
36194 BARRO
Telf. 686 938 785.

Oficina Municipal de Voluntariado
Santo Antoniño 8 - Perdecanai 36194 BARRO
Telf. 986 711 577


Farmacia: María José Matobelle Gómez
Santo Antoniño 5 B - Bajo - Perdecanai
36194 BARRO
Telf. 986 711 184