ORGANIGRAMA

Pleno

 

ALCALDE:
D. Xosé Manuel Fernández Abraldes.

 

CONCELLEIROS/AS:

Dna. María Rocio Martínez Sartal.

D. Roberto Rivas Reboredo.

Dna. María Amelia Cancela Cancela.

D. Iván Bello Ferreiro.

D. Adrían Silva Magdalena. 

 

D. José Antonio Landín Eirín.

D. Alberto Diz Fontán.

D. José Suárez Vázquez.

D. Emilio Martínez Ramírez.

 

D. José Sanmartín Soto.

 

Xunta de Goberno Local

ALCALDE:
D. Xosé Manuel Fernández Abraldes.

 

CONCELLEIROS/AS:
D. Roberto Rivas Reboredo.

Dna. María Amelia Cancela Cancela.

D. Iván Bello Ferreiro.