O Vidro

Co reciclado do vidro conseguimos aforrar materias primas, o que diminúe o impacto ambiental derivado da súa extracción  e o consumo do combustible empregado para a súa fusión.

caldeiro con botellasPara reciclalo vidro a materia prima empregada é o mesmo; así unha vez  depositado nos contedores correspondentes, é trasladado ás plantas de tratamento onde se lles quitan as impurezas e tritúrase para convertelo en "calcín" que é a materia que dará lugar ós novos envases.