MINI-CURSOS

TEMARIO MINI-CURSO PROTOCOLO

Bloque I. Anfitrions e Convidados
- Recibir na casa. Comportamento dos anfitrions.
- Un convidado, unha festa e un xeito de comportarse.
-A postura correcta. Como sentarse.
Comportamento na mesa. Regras básicas.
-Escribir os convites. Que poñer. Destinatarios. Convite individual ou con xunta.
-Colocar os convidados. Estratexia ou simple casualidade.


Bloque II. De la Mesa e a súa Decoración
-Cousas que deben utilizarse cando se está na mesa. Comportamento na mesa.
-Da mesa en xeral.
-Do modo de trinchar, e do servizo na mesa.
-Decoración na mesa. Decorar con gusto. Engalanar a mesa. Estilo e elegancia.
-A decoración da mesa. Centros de mesa e outros elementos decorativos.


Bloque III. Os aparellos.
-A cubertería. Tipos de cubertos e a súa colocación.
-A vaixela. Tipos de elementos e como situalos na mesa.
-A vaixela. Composición. Colocación na mesa. Pezas da vaixela.
-Prato de presentación e baixo prato. Son iguais? Diferenzas.
-A voltas co pan. Onde se coloca. Como se come.
-Que pratos poño na mesa? A vaixela. Como se colocan. Cantos poñer.
-A cristalería. Tipos de copas e a súa colocación.
-Tipos de copas. Como se utilizan.
-O pano da mesa. Como utilizala. Tipos de pano da mesa.
-A mantelería. Vestir a mesa. Manteis, as súas características e como colocalo na mesa.
-Dobrar panos da mesa. Dobrado artístico.

Galería