Lista técnico/a superior Unión Europea.

 Convocatoria de proceso selectivo para elaborar a lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal, para posibles nomeamentos e/ou contratacións laborais temporais.
 Os postos para os que se elaborarán as listas de aspirantes son os de técnico/a superior Unión Europea.
 Requisitos: licenciatura en dereito, económicas, políticas, empresariais, socioloxía, filoloxía (inglesa, alemana, italiana ou francesa), historia, periodismo, documentación, bioloxía, intendente mercantil ou actuario
 Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no BOP
 Máis información: BOP Coruña 30/06/2011