Interinos musica e artes escénicas

 Prazo: 10 días naturais seguintes á publicación no  DOG 06/03/2012

Contido: Anuncio do 15 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de fundamentos de composición e tuba.
 Requisitos:
•Estar en posesión da titulación que se sinala no punto primeiro da convocatoria
•Ter superado o curso Celga 4 de lingua galega ou validación equivalente

Mais información na OMIX de Barro. 986714806