Fauna

O parque en si mesmo ten unha capacidade natural para acoller multitude de especies animais, pero difíciles de ollar, como; os reptís: o eslizón común, o lagarto ocelado, o lagarto verdinegro; os anfibios: o sapo común, a salamandra; as aves: o ratoeiro, o pardal, a lavandeira, o cuco, a buvela; os mamíferos: o ourizo, a toupa, a musaraña, o coello, o rato campestre, etc.