Extranxeiros e Nacionalidade: Permisos de Traballo

986228200  Oficina de Extranjeros
Calle Luis Taboada
36201 Vigo

986853800  Oficina de Extranjeros
Calle Joaquín Costa
36001 Pontevedra

986565754  Oficina de Extranjeros
Calle Castelao
36600 Vilagarcía de Arousa

986882402  Oficina de Extranjeros
Calle Lameira
36900 Marín

988391199  Oficina de Extranjeros
Polígono Industrial das Lagoas
32004 Ourense