EXPOSICIÓN PÚBLICA LISTAS CENSO ELECTORAL - ELECCIÓNS CORTES XERAIS NOVEMBRO 2019

exposicion publica listas censo electoral

EXPOSICIÓN PÚBLICA  LISTAS CENSO ELECTORAL

Con motivo das Eleccións a Cortes Xerais novembro 2019, as listas do Censo Electoral estarán expostas ao público do 30 de setembro ao 7 de outubro de 2019, ambos inclusive.

A consulta poderá realizarse nas oficinas municipais, previa identificación do interesado/a.

Barro, a 30 de novembro de 2019.

O ALCALDE,