Descripción

Descubrindo a Arte Prehistórica...

A palabra Petróglifo provén dos termos gregos petros (pedra) e glyphos (gravado)

Petróglifos de Castro Loureiro

Grupo que inclúe catro bloques de granito con motivos xeométricos de círculos concéntricos con coviña central ou non, e trazos lineais. É a temática máis representada na arte rupestre galega.

Cronoloxía: desde 3000 antes de Cristo ata a cultura castrexa.

O significado é complexo. Representan un código simbólico dos grupos sociais agrícolas que os crearon, ben para transmitir unha narración, ben para marcar un territorio, etc.

Hoxe ten vostede o privilexio de poder aprecialos na súa paisaxe orixinal.

Consellos para unha boa experiencia e conservación da arte rupestre:

  • A hora máxica: o mellor momento para a visita coincide coa luz do sol de mañá ou á tardiña, cando incide de xeito oblicuo, facendo resaltar os sucos nas superficies rochosas e permite a mellor visualización dos motivos.
  • Tocar ou pisar os gravados son accións danosas, axudan a acelerar a súa erosión e á perda de miles de anos da nosa historia.
  • Non debemos remarcar os gravados. O uso de pinturas ou tintas axudaría a súa alteración e a destrución.
  •  Durante o percorrido utilice os sendeiros habilitados para a visita.
  • Respecte o arborado e a vexetación existente.
  • Leve consigo o lixo ou obxectos danosos para o ambiente e deposíteos nos lugares axeitados.

Descubrindo a Arte Prehistórica...

A palabra Petróglifo provén dos termos gregos petros (pedra) e glyphos (gravado)

Petróglifos de Outeiro de Codeso

Grupo que inclúe catro bloques de granito con motivos xeométricos de círculos concéntricos con coviña central ou non, así como grupos de coviñas dentro de círculo ou repartidas pola superficie. Sinalar o gravado da rocha 3 que lembra os motivos oculados.

Cronoloxía e significado: desde o 3000 antes de Cristo ata a cultura castrexa.

O significado é complexo. Antes da aparición da escritura, estas sociedades de agricultores empregaban unha linguaxe simbólica. Na actualidade non dispomos das claves para interpretar esta linguaxe, pero podemos achegarnos ao sentido xeral.

Hoxe ten vostede o privilexio de poder aprecialos na súa paisaxe orixinal

 

Consellos para unha boa experiencia e conservación da arte rupestre:

  • A hora máxica: o mellor momento para a visita coincide coa luz do sol de mañá ou á tardiña, cando incide de xeito oblicuo, facendo resaltar os sucos nas superficies rochosas e permite a mellor visualización dos motivos.
  • Tocar ou pisar os gravados son accións danosas, axudan a acelerar a súa erosión e á perda de miles de anos da nosa historia.
  • Non debemos remarcar os gravados. O uso de pinturas ou tintas axudaría a súa alteración e a destrución.
  •  Durante o percorrido utilice os sendeiros habilitados para a visita.
  • Respecte o arborado e a vexetación existente.
  • Leve consigo o lixo ou obxectos danosos para o ambiente e deposíteos nos lugares axeitados.

 

Descubrindo a Arte Prehistórica...

A palabra Petróglifo provén dos termos gregos petros (pedra) e glyphos (gravado)

Petróglifos do Outeiro da Pedra Mirtada

Grupo que inclúe catro rochas con gravados: un grupo de cinco coviñas soltas e outras cinco en torno a unha liña, en xeral moi erosionadas. Nos bloques 1, 2, 3 con sinais de antiga extracción de pedra consérvanse grupos de pequenas cazoletas . No bloque 4, illado a ras do chan, unha cubeta rectangular ou muiño de soporte fixo ocupa a metade da pedra dividida por unha greta natural. Na outra metade, unha curiosa coviña rectangular e outra circular. As coviñas son a temática máis representada na arte rupestre galega. A súa orixe pode ser moi antiga. Os muíños de soporte fixo son elementos para a moenda de plantas e minerais para uso ritual en celebracións sociais.

Cronoloxía e significado: desde 3000 antes de Cristo ata a Idade Media, para as coviñas.

O significado é complexo. Os petróglifos, son gravados rupestres prehistóricos, representan un fenómeno cultural único, polo seu interese como documento histórico e os seus valores estéticos. Hoxe ten vostede o privilexio de poder aprecialos na súa paisaxe orixinal.

Consellos para unha boa experiencia e conservación da arte rupestre:

  • A hora máxica: o mellor momento para a visita coincide coa luz do sol de mañá ou á tardiña, cando incide de xeito oblicuo, facendo resaltar os sucos nas superficies rochosas e permite a mellor visualización dos motivos.
  • Tocar ou pisar os gravados son accións danosas, axudan a acelerar a súa erosión e á perda de miles de anos da nosa historia.
  • Non debemos remarcar os gravados. O uso de pinturas ou tintas axudaría a súa alteración e a destrución.
  • Durante o percorrido utilice os sendeiros habilitados para a visita.
  • Respecte o arborado e a vexetación existente.
  • Leve consigo o lixo ou obxectos danosos para o ambiente e deposíteos nos lugares axeitados.