Cursos formativos

BANDO

JOSÉ ANTONIO LANDÍN EIRÍN, FAI SABER: Que a Deputación Provincial de Pontevedra, convoca para o ano 2010 un catálogo de cursos formativos.

 Poderán participar todos os mozos e mozas de 16 a 35 anos, ambos inclusive, preferentemente os que se atopan en situación de desemprego.
 Levaran a cabo durante os meses de setembro, outubro, novembro e decembro.
 Terán una duración de 30 horas.
 Inscripción e información na OMIX do Concello de Barro
 O curso con mais solicitudes desenvolverase dentro do Concello de Barro.

EXEMPLOS DOS CURSOS:

o Contratos e nóminas
o Técnicas de venda
o Prevención de riscos laborais
o Organización de eventos
o Informática: iniciación
o Inglés
o Primeiros auxilios
o Coidado de persoas maiores no fogar
o Coidado de axuda no fogar
o Coidado de nenos
o Técnicas de comunicación e habilidades sociais
o Intelixencia emocional
o Obradoiro de sexualidade
o Pintura e debuxo artístico: iniciación
o Fotografía: iniciaciónE MULLERES
o Muller e violencia de xénero: taller práctico de prevención
o Corresponsabilidade e reparto de tarefas no fogar
o Resto de cursos consultar na OMIX
Mais información na OMIX 986714806

Barro, 5 de 04 de 2010
O Alcalde.