Cultura popular

O aproveitamento da enerxía hidráulica permitiu unha etapa histórica de desenvolvemento sostible, coa industria artesanal dos muiños, e sobor de todo, cos sistemas de propiedade, os cales eran: "de herdeiros", propiedade de varios que distribuían en horas o tempo para moer cada un; e outros de "maquía", de un só propietario que o utilizaba para sí e para facer negocio moendo para outros a cambio dunha cantidade de gran.