Contrato de aluguer de muiños destinados a bar e almacen en Barosa - 2

.