Bolsa de colaboración na oficina de turismo de Ponte Caldelas

Prazo: 5 días hábiles seguintes á publicación do anuncio (18/03/2012)

Duración: 6 horas diarias durante 173 días e cunha dotación de 45 euros por día de realización das tarefas de información turística, sendo obxecto da correspondente retención do rendemento ó traballo e da deducción da Seguridade Social, estipuladas legalmente.
 Requisitos:
•    Diplomado en turismo, graduado en turismo ou técnico superior de información e comercialización turística
 •    A titulación deberá ser, cando menos, obtida no ano 2003 ou con posterioridade a esta data
•    Non poderán optar á condición de bolseiro/a quenes teñan disfrutado de máis de 2 anos de cotización por formación
•    Non poderán optar á condición de bolseiro/a quenes teñan disfrutado de máis dunha bolsa ou beca de turismo outorgada polo Concello de Ponte Caldelas

 Máis información: www.pontecaldelas.org