Bando

Enterada esta Alcaldía de que por unha empresa de arquitectura está enviando ós veciños deste Concello unha nota informativa ofrecendo os seus servicios para a tramitación de expedientes de regularización de edificacións fora de ordenación total ou sin licenza, infórmase que este Concello non lle encargou á mesma ningún tipo de traballo.

Barro, a 29 de decembro de 2011. O Alcalde.