Axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 2.200 axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións.

Axudas para a participación nunha das colonias de vacacións de dúas semanas de duración entre o 3 de xullo e o 31 de xullo de 2016.

Prazo:Ata o 15 de abril de 2016

REQUISITOS:
-Alumnos matriculados en Primeiro e Segundo de E.S.O durante o presente curso 2015/2016
-Obter, como mínimo, notable como nota media do curso 2014-2015 e notable como nota final na materia de inglés no mesmo curso.
-Non ser beneficiario da axuda en convocatorias anteriores.

IMPORTE:
Axuda en especie para cubrir os gastos de estancia e profesorado nas colonias e 90 euros por alumno cuxo domicilio familiar atópese fose do territorio peninsular en concepto de desprazamento.

PÁXINA WEB:
Primeiro da ESO: Programa de Inmersión lingüística en colonias de vacaciones. 1º ESO: http://www.mecd.gob.es/…/…/para-estudiar/idiomas/996278.html

Segundo da ESO: Programa de Inmersión lingüística en colonias de vacaciones. 2º ESO http://www.mecd.gob.es/…/…/para-estudiar/idiomas/202430.html