AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 682 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016
Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa.
CONSULTA TABOA: https://www.edu.xunta.es/axudasle/

Prazo aberto dende o 29 de marzo ata o 28 de abril (incluído)

Acceso ao texto da Orde de convocatoriahttps://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/axudasle/convocatoria_dog.pdf

Acceso ao cartel informativohttps://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/axudasle/CARTEL%20AXUDASLE%202016.pdf

Acceso á guía para cubrir a solicitude (aplicación axudasle)https://www.edu.xunta.es/…/GUIA%20PARA%20CUBRIR%20A%20SOLIC…

- Lémbrase a necesidade de achegar, xunto coa documentación, a fotocopia de todas as páxinas cubertas do libro de familia ou, de non dispor deste, da documentación que xustifique o número total de membros da unidade familiar.
- Para as personas que non empreguen a aplicación (que obrigará a cubrir esta información), indícase a importancia de facilitar, alomenos, un teléfono de contacto, procurando cubrir todas informacións indicadas na solicitude en letra lexible.
- No caso de remitir a solicitude vía Correo Postal (o Anexo I debe selarse e datarse por Correos), o enderezo de envío é:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Edf. Administrativo de San Caetano s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)
MAIS INFORMACIÓN NA OMIX DO CONCELLO DE BARRO.