AVISO ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA CURRO-PORTELA

horario parcelaria curro portela

ENQUISA DE BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA

Ponse en coñecemento de tódolos interesados/as que nos días e horas que se indican estarán presentes os técnicos participantes na elaboración da enquisa de bases para informar e aclarar as dúbidas que puidesen existir.

Lugar: CENTRO CÍVICO DE BARRO (San Antoniño - Perdecanai - 36194 BARRO).