AUXILIAR DE TURISMO PARA NIGRAN

Prazo: 22/11/2011
Convocatoria de selección dun/ha auxiliar de turismo para a xestión administrativa e atención do proxecto Proder II de "Rehabilitación integral de Chandebrito" con carácter de persoal laboral temporal.
 O contrato será laboral temporal por obra ou servizo determinado con duración ata o 17 de decembro de 2013.
 O número de horas semanais de traballo serán 40 cunha retribución de 1267,34 euros brutos/mes.
 Requisitos: ciclo superior de información e comercializaciín turística ou estudos superiores na rama turística (diplomado en turismo)
 Prazo: 10 días hábiles seguintes á publicación no BOP
 Máis información: BOP 10/11/2011