Aulas Mentor

Formación aberta, libre e a distancia a través de Internet 

TEMÁTICA DOS CURSOS: Medios audiovisuais - PEME - Electrónica - Programación - Deseño web - Saúde e Educación - Español para estranxeiros - Iniciación á informática - Ofimática - Redes e Equipos - Deseño e Autoedición - Internet - Medio Ambiente - Cultura e Formación Xeral - Inglés

Requisitos:
Ser maior de 18 anos
Non se require titulación previa

Duracion: A duración do curso é variable segundo a dedicación do alumno. Non existen prazos de comezo ou finalización dun curso. Unha vez finalizado o curso, o alumnado pode presentarse a exame en calquera das cinco convocatorias organizadas no ano. 

Precio:
O prezo do curso é dun máximo de 24 euros mensuais. A matriculación inicial é, en todos os casos, de dous meses. 

Organiza:
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e CNICE

Enlace: http://www.mentor.mec.es