ANUNCIO EXPOSICION PUBLICA POPEVA PARCELARIA CURRO-PORTELA

anuncio exp predios agrarios parc curro portela

ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CURRO-PORTELA (BARRO - PONTEVEDRA )

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PLAN DE ORDENACIÓN DE PREDIOS DE ESPECIAL VOCACIÓN AGRARIA

Comunícase a todas as persoas propietarias e interesadas en xeral no proceso de reestruturación parcelaria da zona de Curro-Portela que durante as datas que se indican vai estar exposto ao público o Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación Agraria (POPEVA).

Durante este período poderán presentar as alegacións que consideren oportunas, mediante escrito rexistrado nas ofcinas da Xunta de Galicia ou por calquera dos medios establecidos legalmente.

Igualmente, durante este prazo, poderán solicitar a inscrición provisional en dito plan as explotacións agrarias, agrupacións de persoas ttulares, iniciatvas singulares e iniciatvas de aproveitamento en común interesadas en integrarse en dito plan.

As condicións para a inscrición provisional no dito plan son as indicadas no artgo 21 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

Data inicio: 28 de outubro de 2019

Data final: 27 de novembbro de 2019

Se desexa facer a presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia pode facelo mediante a solicitude xenérica (PR004A).

Poderán consultar a documentación do referido Plan no seguinte enderezo:

Servizo de Infraestruturas Agrarias. Ada. María Victoria Moreno, 43, 2º. Pontevedra,(de luns a venres de 9:00 a 14:00)

e na dirección web da Consellería do Medio Rural, na sección Publicacións:

 

https:ppoveediorural.uunta.galpglpconsultasppublicaspconcentracionspparcelariaspprocesos