6 prazas do corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión e