11 prazas do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e

Prazo: 18/08/2011
Estar en posesión ou en condición de obter o título de licenciado/a universitario/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou grao. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación ou validación, de ser o caso.
Mais información na OMIX de Barro ou no: DOG: 26-07-2011 Ampliación prazo DOG: 08-08-2011 CIXTEC Tel. 981 54 13 00, das 8.30 ás 20.00 horas, de luns a venres e os sábados das 10.00 ás 14.00 horas