Publicacións

PARROQUIAS

Unha parroquia é: Orixinalmente, unha unidade mínima na división relixiosa  das Igrexas cristiás, o terreo asignado a un cura ou pastor.  Unha unidade na división administrativa dalgunhas rexións e estados, o cal o rango vai dende inferior ó municipio, como nas comunidades autónomas españolas  de Asturias e Galicia. Ó seu vez, as parroquias divídense en barrios. As parroquias de Barro son as seguintes: Agudelo, Barro, Curro, Perdecanai, Portela e Valiñas. A capital municipal está en San Antoniño (Perdecanai)