Publicacións

SERVIZOS OPERATIVOS

Son os encargados de realizalas funcións de mantemento e conservación de infraestructuras, edificios, parques e xardíns, alumeado, etc. de propiedade municipal.