Publicacións

SANIDADE E COSUMO

O Servizo de Sanidade e Consumo ten como misión:* Campañas de prevención para a saúde.* O control sanitario de edificios, lugares de vivenda e convivencia humana. * A xestión e o control dos temas relacionados cos animais de compañía: Animais potencialmente perigosos, censo canino, mordeduras, molestias relativas á tenenza dos mesmos, control de colonias de gatos, guía de rúas, control colonias de pombas, malos tratos a animais, control da recollida de excrementos e reparto gratuíto de bolsas ó efecto, avisos de animais abandonados. * Avisos puntuais de tratamentos vectoriais por notificación de veciños (ratas, cascudas, mosquitos, pulgas) fóra das campañas programadas.