Publicacións

¿Que Podemos Facer?

Seguro que todos falaremos da regra das tres "R": Reducir, Reutiliza e Reciclar:* Reducila xeración de residuos, hai forma de evitalo, ¿como? Cando imos á compra debemos fixarnos, evitar aqueles produtos que estén sobre envasados, os que non sexan reciclabeis, etc.* Reutilizar; é dicir, alongar a vida dos obxectos e envases, facendo que sirvan para outras cousas ou para outras persoas.* Reciclar, utilizando os residuos para producir novos materiais. Disto encárganse empresas especializadas, pero para isto todos temos que colaborar "separando en orixe" a nosa lixo e depositándoa nos sitios adecuados.* Reciclalo papel e o cartón supón volver a introducilo nun proceso de fabricación, o do papel reciclado; e para isto é necesario:      * En primeiro lugar a recollida selectiva do papel e do cartón nos contedores azuis.      * Tratar este papel/cartón nos lugares onde se vai transformar (destintar, branquexar) e elab...