Publicacións

bando axudas emerxencia

bando axudas básicas de emerxencia social 2018

AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL   A Deputación Provincial de Pontevedra publicou no BOPPO do 2 de abril de 2018, a aprobación das bases das axudas básicas de emerxencia para o ano 2018.                 TIPOLOXÍA DE AXUDAS: Alimentación: alimentos perecedeiros, para bebés ou persoas con dietas especiais prescritas por un facultativo (celíacos, diabéticos, etc.) Uso da vivenda: axudas para o pago de débedas de alugueiro que impidan o desafiuzamento, axudas para o pago de hipoteca, con carácter excepcional, axudas para acondicionamento. Pagamento de recibos: Evitar a perda de subministracións básicas da vivenda (recibo de electricidade, gas ou auga). Pagamento de produtos de hixiene e limpeza. Pagamento de produtos farmacéuticos. Adquisición de electrodomésticos bá...

bando solic terreos depuradora

SOLICITUDE DE OFERTA DE TERREOS PARA DEPURADORA MUNICIPAL EN PERDECANAI

        O concello de Barro ten previsto levar a cabo a construcción de unha nova depuradora de augas residuais a situar na parroquia de Perdecanai, nos lugares de Lourido ou A Gándara. Os terreos para a localización dese novo equipamento deben de reunir unhas condicións axeitadas  de superficie, escorrentía e sitaución perto do río.        Abrese un prazo de un mes para que os propietarios interesados poidan ofertar terreos que reunan as características necesarias para o emprazamento da infraestructura municipal.

cartel festa do viño 2018

XXXIX Festa do viño 2018

XXXIX Festa do viño 2018

bando biomasa

bando Sobre a xestión de biomasa e a prevención de incendios

A Consellería de Medio Rural, en base á Lei 3/2007, e á Orde do 31 de xullo de 2007, establece:  1. Todas as persoas propietarias ou usufructuarias de terreos situados no Termo Municipal teñen a obriga de xestionar a biomasa vexetal nas súas propiedades antes do 30 de maio de cada ano. Esta xestión debe executarse obrigatoriamente nas seguintes zonas:  En faixas de 50 metros arredor dos núcleos de poboación, así como dentro dos propios núcleos; arredor de parques industriais, e de outras instalacións e edificacións illadas situadas incluso en sólo rústico.     2.  De acordo coa devandita lexislación e coa Lei de Montes 7/2012 de 28 de xuño, o non cumprimento da obriga da xestión de biomasa vexetal constitúe unha infración pola que as Administracións Públicas poden impoñer sancións...

Bando campamento verán 18

Bando campamento verán "DEPO Aventura A Lanzada 18"

CAMPAMENTOS DE VERÁN “DEPO AVENTURA A LANZADA 2018” A Deputación de Pontevedra publicou no (BOPPO nº46 do 6/03/2018) Extracto (BOPPO nº47 do 7/03/2018) as bases reguladoras do Programa Depo Aventura A Lanzada para o ano 2018. Obxecto: Promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das rapazas e rapaces e favorecer a comunicación e o dinamismo multicultural. Os campamentos distribuiranse en 11 quendas de 7 días de duración cada un. Destinatarios: Poderán participar nenas e nenos que cumpran os seguintes requisitos: ·Ter nacido entre 2005 e 2010 (ambos incluidos) ·Estar empadroadas ou empadroados na provincia de Pontevedra. ·Non padecer ninguna enfermidade infectocontaxiosa en fase activa. Prezo da praza: ·100 €/praza ·80 €/praza para menores de familias numerosas ·Subvención do 100% da praza para menores de familias en sit...