Publicacións

bando biomasa

bando Sobre a xestión de biomasa e a prevención de incendios

A Consellería de Medio Rural, en base á Lei 3/2007, e á Orde do 31 de xullo de 2007, establece:  1. Todas as persoas propietarias ou usufructuarias de terreos situados no Termo Municipal teñen a obriga de xestionar a biomasa vexetal nas súas propiedades antes do 30 de maio de cada ano. Esta xestión debe executarse obrigatoriamente nas seguintes zonas:  En faixas de 50 metros arredor dos núcleos de poboación, así como dentro dos propios núcleos; arredor de parques industriais, e de outras instalacións e edificacións illadas situadas incluso en sólo rústico.     2.  De acordo coa devandita lexislación e coa Lei de Montes 7/2012 de 28 de xuño, o non cumprimento da obriga da xestión de biomasa vexetal constitúe unha infración pola que as Administracións Públicas poden impoñer sancións...

Bando campamento verán 18

Bando campamento verán "DEPO Aventura A Lanzada 18"

CAMPAMENTOS DE VERÁN “DEPO AVENTURA A LANZADA 2018” A Deputación de Pontevedra publicou no (BOPPO nº46 do 6/03/2018) Extracto (BOPPO nº47 do 7/03/2018) as bases reguladoras do Programa Depo Aventura A Lanzada para o ano 2018. Obxecto: Promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das rapazas e rapaces e favorecer a comunicación e o dinamismo multicultural. Os campamentos distribuiranse en 11 quendas de 7 días de duración cada un. Destinatarios: Poderán participar nenas e nenos que cumpran os seguintes requisitos: ·Ter nacido entre 2005 e 2010 (ambos incluidos) ·Estar empadroadas ou empadroados na provincia de Pontevedra. ·Non padecer ninguna enfermidade infectocontaxiosa en fase activa. Prezo da praza: ·100 €/praza ·80 €/praza para menores de familias numerosas ·Subvención do 100% da praza para menores de familias en sit...

anuncio información pública itinerario peonil e ciclista

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA PROXECTO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA PO-531. TREITO: A DEVESA-BRETOÑA

No DOG de data 5 de marzo de 2018 saíu publicado un anuncio polo que se somete a información pública a separata do proxecto de construción relativo ao itinerario peonil e ciclista na PO-531, treito: A Devesa-Bretoña, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados. Os interesados poderán consultar o Proxecto nestas oficinas municipais de luns a venres en horario de 8:30 a 15:00 h. ata o día 18 de abril de 2018.

itinerario peonil a devesa-bretoña

Información pública do Proxecto "Itinerario peonil e ciclista na PO-531. Treito A Devesa-Bretoña".

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia fai pública a listaxe dos propietarios afectados polo Proxecto de Construción do Itinerario Peonil e Ciclista PO-531 no seu treito de A Devesa a Bretoña. Os afectados, que se poden consultar no documento PDF achegado, teñen un prazo de 30 días hábiles para formular alegacións, contados a partir do día seguinte á súa publicación no Diario Oficial de Galicia

Cartel curso reciclaxe téxtil

Curso de reciclaxe téxtil

O Concello De Barro, en colaboración coa Asociación Boa Vida, impartirán un curso de reciclaxe téxtil e competencias persoais entre o 5 o 22 de marzo. Estará financiado ao 100% pola Consellería de Política Social e o Fondo Social Europeo, e poderán inscribirse tódalas persoas interesadas do concello de Barro e arredores. Os obxectivos específicos son: • Capacitar na xestión e tratamento de residuos, prioritariamente téxtil, para a súa reutilización e reciclaxe. • Introducir as ferramentas básicas en materia de recollida selectiva do lixo e a reciclaxe téxtil como a base ducha economía sustentable. • Acompañar na mellora do proceso de inserción sociolaboral. • Elaborar novos produtos a partir de materiais téxtil en desuso. Para conseguir estes obxectivos, iranse facilitando os seguintes contidos: 1.&n...